In oktober zullen wij weer een workshop in de Ardennen inplannen


WIL JE WERKEN ALS EEN DOCENT DIE FLUITEND NAAR ZIJN WERK GAAT,  MAAR VOORAL FLUITEND NAAR HUIS GAAT?  

 

RENÉ KOENEGRAS EN BRAM LEGERSTEE VAN “THEATER ALS MIDDEL” NEMEN JE EEN HEEL WEEKEND MEE DE ARDENNEN IN. JE ONTDEKT WEER WAAROM JE OOIT KOOS VOOR DE OPLEIDING LERAAR. 

IN DE WORKSHOP “THEATRALE MOTIVATIE” ZOEK JE OP EEN THEATRALE WIJZE NAAR DIE INTRINSIEKE MOTIVATIE EN JE KRIJGT HANDVATTEN VOOR DE PRAKTIJK UIT DE METHODIEK “THEATER ALS MIDDEL”  

 

NAAST DEZE TRAINING GA  JE  IN EEN INTERACTIEVE DIALOOG MET COLLEGA’S OM ELKAAR TE INSPIREREN. DIT ALLES IN DE WILDE NATUUR “FFERLEKKERDEHEIOP” MAAR DAN IN DE ARDENNEN.     

 

 

 

JE DOET HET BETER ALS JE WEET WAAROM JE HET DOET  

INTRINSIEKE MOTIVATIE VAN DOCENT 

EN LEERLING

 

TRAINING OP LOCATIE IN DE NATUUR 

 

 

 

WORKSHOPLEIDERS RENÉ KOENEGRAS EN BRAM LEGERSTEE. 

zijn al 35 jaar collega’s binnen het prachtige vak van het theater. Naast het maken van voorstellingen zijn deze twee heren zeer bedreven in het werken met jongeren en dan de moeilijkste groep. 

 

René werkt al ruim 25 jaar met zijn eigen bedrijf Theater als Middel voor diverse scholen in het speciaal en praktijkonderwijs als dramadocent en organiseert workshops om de methodiek Theater als middel door te geven aan docenten. 

 

Bram werkt ook al ruim 25 jaar vanuit het theatergezelschap bij diverse scholen in Rotterdam. Als hoofd educatie van een theatergezelschap en dramadocent rondom voorstellingen, naast deze VO educatie heeft hij geruime ervaring in het organiseren en leiden van workshops binnen diverse hogescholen. 

 

Werken in het onderwijs is zwaar en kan op momenten demotiverend werken. En je denkt soms had ik maar een ander vak gekozen…  

 

Bram en René voorzagen een behoefte in het onderwijs, zeker na de afgelopen wereldwijde crises. Onderwijs moet persoonlijker en de motivatie moet benoemd worden. Zowel bij docent als leerling. De workshop die Bram en René ontwikkeld hebben beslaat twee dagen. Binnen deze twee dagen wordt er gewerkt aan uw eigen intrinsieke motivatie en hoe uw de intrinsieke motivatie bij uw leerlingen kunt aanwakkeren. 

 

INTRINSIEKE MOTIVATIE DOCENTEN. 

 

Intrinsieke motivatie klinkt psychologisch erg complex. En dat is het ook. 

Het begrip motivatie is van Latijnse oorsprong. Het betekent “in beweging brengen” Motivatie is energie waardoor en waarmee we bewegen. Maar waar komt die vandaan. Waar heeft die energie zijn oorsprong. Intrinsieke motivatie is de grotere motor achter schijnbare achteloze keuzes. 

Wat was je intrinsieke motivatie om docent te worden? Waarom heb je ooit dat kruisje ingevuld in de studiegids?  

 

Uit ervaring weten we dat veel docenten daar geen antwoord op kunnen geven. 

Bij de vraag die we stelde in de workshop aan 1e Jaar studenten “Social Work” kregen we standaard antwoorden als  “ik wil graag mensen helpen” en bij studenten Docentenopleiding “ik wil graag met kinderen/jongeren werken”  En dat is helaas niet genoeg. 

 

Veelal zit er een diepere motivatie onder die persoonlijk is. Het benoemen van dat persoonlijke soelaas is voor velen een hobbel die ze nog moeten nemen. 

 

Maar wanneer deze intrinsieke motivatie wel te benoemen valt, blijkt dat het lesgeven werkvloer waardevoller verloopt en dat het plezier in lesgeven toeneemt. 

De intrinsieke motivatie maakt dat je helder en weloverwogen lesgeeft. Je kan je beter concentreren en er wordt creatiever nagedacht en je hebt een helderder beeld van je eigen competenties.

 

Kortom je bent gemotiveerder maar je weet vooral waarom.

 

Afbeelding met tekst Automatisch gegenereerde beschrijving

 

2. Intrinsieke motivatie maakt ook de leerling creatiever 

 

Intrinsieke motivatie leidt tot verhoogde niveaus van creativiteit, omdat het geassocieerd is met gefocuste en volhardende studie betrokkenheid, en omdat intrinsiek gemotiveerde leerlingen meer geneigd zijn om risico’s te nemen, speelser te zijn met ideeën en materialen en ze met flexibiliteit nieuwe cognitieve paden verkennen. 

 

Intrinsieke motivatie is duurzamer

Wil je op lange termijn leerlingen in beweging houden, met betere prestaties. Dan heb je meer aan die intrinsieke motivatie. Een leerling die door nieuwsgierigheid intrinsiek gemotiveerd is om te leren. 

 

De workshop theater als middel activeert de persoonlijke betrokkenheid van de leerling met de studie. De leerling leert wat het effect is van zijn denken en handelen op de directe omgeving. 

 

De workshop is gericht op het aanleren van sociale vaardigheden en het observeren van gedrag. Op ludieke wijze leer je de basisregels van improviseren, creatief spel en elementair spel. Werken vanuit jezelf staat hierbij centraal, m.a.w. welke manier van lesgeven voelt het prettigst?

We gebruiken heel veel speloefeningen die direct inzetbaar zijn. Dit zijn effectieve oefeningen die de methodiek tot een succes maken. Daarnaast geven we je praktische tips om je eigen lesmateriaal te maken.

De workshop doet een inspirerend appèl op de docent als lerend mens waarbij een beroep wordt gedaan op zijn vermogen tot onderzoek, inventiviteit en reflectie. Gedurende deze workshop is de student zowel bedenker, maker als uitvoerder van een theatrale gebeurtenis die aanzet tot een betekenisvolle interactie en reflectie.

 

Studenten gaan in gesprek met de workshopleiders over hun intrinsieke motivatie. Door middel van het schrijven van een monoloog vanuit een persoonlijk startpunt formuleren zij hun eigen intrinsieke motivatie. Door het te benoemen en het creatief om te zetten in een metaforische monoloog zal de motivatie blijven beklijven en startpunt punt om te studie te volgen.   

 

In het onderdeel  Theater als Middel  komen de volgende onderwerpen aan bod.

er worden vooral praktische handvatten aangereikt worden om jongeren te enthousiasmeren. Humor is de fundering waarop elke oefening gebouwd is!

Met name bij 'moeilijke' doelgroepen is de methodiek populair. Denk hierbij aan VSO, ISK, OPDC, MLK, ZMLK, SBO groep 6, 7 en 8.


Hieronder een aantal onderwerpen die aan bod komen:

. Heel veel praktische speloefeningen die direct inzetbaar zijn.

. Wat zijn de basisregels voor een improvisatie rollenspel?

. Hoe kun je jezelf als leraar en als medespeler inzetten op een luchtige manier?

. Hoe kun je Theater als Middel gebruiken om een gevoelig onderwerp aan te snijden?

. Waarom is humor zo belangrijk als voorwaarde en wat is het doel van elke oefening?

. Hoe kun je rollenspellen sturen om informatie te krijgen over wat er in een groep leeft? (bijvoorbeeld de thuissituatie)

. Wat is het eerste (emotionele) aanbod van een leerling bij improvisatiespelen en hoe daarmee om te gaan?

. Hoofddoelstelling bepalen per doelgroep; aanleren, observeren of louter geluksmomenten laten ervaren?

. Hoe maak je zelf praktisch lesmateriaal?


Natuurlijk gaan we ook werken met de 'Rollenspel' koffer waarmee duizenden verschillende rollenspellen te maken zijn. We zullen ook veel lachen. 

Dat is namelijk de belangrijkste voorwaarde die deze methodiek tot een succes maakt!


Interpersoonlijk competent

De leraar voortgezet onderwijs moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar voortgezet onderwijs om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leraar interpersoonlijk competent zijn.

Een leraar die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding. Zo'n leraar schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer en brengt een open communicatie tot stand.

 

Zo'n leraar bevordert de zelfstandigheid van de leerlingen/deelnemers en zoekt in zijn interactie met leerlingen/deelnemers een goede balans tussen

  • leiden en begeleiden

  • sturen en volgen

  • confronteren en verzoenen

  • corrigeren en stimuleren

 

pedagogisch competent

De leraar voortgezet onderwijs moet de leerlingen/deelnemers helpen een zelfstandig en verantwoordelijk persoon te worden die onder andere een goed beeld heeft van zijn ambities en mogelijkheden. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar voortgezet onderwijs en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leraar pedagogisch competent zijn.

Een leraar voortgezet onderwijs die pedagogisch competent is, biedt de leerlingen/deelnemers in een veilige leer- en werkomgeving houvast en structuur bij de keuzes die zij moeten maken en hij bevordert dat zij zich verder kunnen ontwikkelen.

 

Zo'n leraar zorgt ervoor

  • dat de leerlingen/deelnemers weten dat ze erbij horen, welkom zijn en gewaardeerd worden

  • op een respectvolle manier met elkaar omgaan en uitgedaagd worden om verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen

  • Initiatieven kunnen nemen en zelfstandig kunnen werken

  • hun affiniteiten en ambities leren ontdekken en op basis hiervan keuzes kunnen maken met betrekking tot hun studie en loopbaan
De workshop beslaat drie dagdelen en is inclusief overnachting volpension op een toplocatie.

 

Programma 1e dag 

19.00 ontvangst op locatie inchecken op kamers.

20.00 opening/kennismaking. 

 

Indeling 2e dag

 

10.00 Introductie op de training 

10.30 Monologen voorstelling Bram en René spelen beide monologen.

11.00 Na gesprek en reflectie op de monologen.

11.30 Gesprek motivatie docent. 

12.00 Lunch. 

 

13.00 Methodiek Theater als Middel deel 1

14.00 Pauze

14.15 Methodiek Theater als Middel deel 2

15.15  Pauze

15.30 Gesprekken motivatie + startpunt bepalen 

16.00 Eerste schrijfsessie 

17.00 Einde 1e dag 

18.00 Borrel 

18.30 Diner Indeling 3e dag

 

8.00   Ontbijt 

9.00 Introductie training dag 2 

9.15 Tweede schrijfsessie

10.15 Theater als Middel motivatie leerlingen deel 1 

10.30 Pauze 

11.30 Theater als Middel motivatie leerlingen deel 1  

12.30 Pauze 

13.30 Derde schrijfsessie 

14.00 Spelen monologen voor elkaar 

15.00 Evaluatie en einde.