Effectiviteit

Juryrapport Suze Groenewegprijs 2009

De jury is van mening dat de werkwijze erg leuk en vernieuwend is. Binnen deze werkwijze worden bepaalde thema's aan de orde gesteld onder jongeren op een luchtige en speelse manier. Doordat er daarna een discussie ontstaat kunnen meningen van andere leerlingen door de leerlingen zelf worden aangehoord en gecorrigeerd. De inzet van theater om gevoelige onderwerpen onder jongeren bespreekbaar te maken vindt de jury bij uitstek geschikt. Tevens krijgen de jongeren handvatten mee over hoe om te gaan met verschillende situaties of geloofsovertuiging van mensen. Dit is vooral ook in het belang van onze samenleving, waar tolerantie soms nog ver te zoeken is.Door kordaat in te spelen op de actuele ontwikkelingen in de wereld en de nabije omgeving, worden onderwerpen behandeld die op dat moment leven onder de jongeren. Deze manier van werken maakt dat de lesstof blijft hangen en de leerlingen een beeld hebben van wat er gebeurt in de wereld en hoe zij zelf een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

In een van de lessen is bijvoorbeeld het onderwerp homofoob gedrag behandeld.
Dit gedrag komt voort uit onwetendheid. Veel jongeren vinden homoseksualiteit afwijkend en dus vreemd en eng. De leerlingen maken verschillende scènes waarin homoseksualiteit en homofoob gedrag onderwerp zijn. Hierdoor worden deze thema’s bespreekbaar. De rollenspellen leiden tot discussies onder de leerlingen.
Tegen alle verwachtingen in is er tijdens de lessen die aan 120 (multiculturele) leerlingen gegeven zijn, geen enkele negatieve opmerking over homoseksualiteit gemaakt. Zij hadden zelf scènes gemaakt waarin een moslim jongen of meisje thuis aan de ouders vertelt dat hij of zij homo of lesbisch is. Dit waren heftige scènes waarbij het merendeel het ouderlijk huis moest verlaten. Na deze scènes werd besproken hoe de leerlingen zelf zouden reageren als hun zogenaamde kind dit hen zou vertellen. Het overgrote merendeel van de reacties van de leerlingen was: ‘je bent mijn kind en ik houd toch van je".
Een enkeling zou hun het kind slaan, maar werd fel toegesproken door de rest van de groep dat dit nooit mag.
De docent werd bewust steeds stiller en verdween naar de achtergrond, de discussie liep hoog op met als thema dat iedereen mag zijn wie hij is.

Het uiteindelijke doel is dat de leerlingen op een menselijke manier leren omgaan met elkaar in deze multiculturele maatschappij.