Doelstelling

Leerlingen inzicht geven in hun kwaliteiten wat betreft sociale vaardigheden met als doel dat zij deze gaan gebruiken in het dagelijks leven.

TAM besteedt aandacht aan de volgende onderwerpen:

De voorwaarden die nodig zijn om theater te maken ( accent op samenwerking), ontdekken van eigen mogelijkheden en beperkingen.
Weerbaar zijn, omgaan met autoriteit en leren kritiek geven/ verwerken, werken in een groep, improviseren, herkennen van emoties/ omgaan met emoties, verbale en non-verbale communicatie, nee kunnen zeggen, omgaan met problemen, zelfstandig werken, solliciteren, seksualiteit, loverboys, agressiebeheersing, versterken
van zelfvertrouwen, beginnen van een gesprek.

In onder andere rollenspellen worden deze vaardigheden in een veilige setting geoefend.