Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Lesmateriaal:

      

Boek 'Theater als Middel' en Rollenspelkoffer € 75,00 

 

Bestellen: verzendgegevens invullen via het bovenstaande contactformulier.

 

Handleiding Rollenspel:

Maak in een groepje een toneelstukje met één, twee of meerdere verschillende stenen. Je kunt ze gooien of zelf samenstellen.

 

Wie: rood

Wat: oranje

Waar: geel

Waarmee: groen

Wanneer: blauw

Waartoe: paars

 

 

 

 

René Koenegras heeft zijn opleiding gevolgd bij het Rotterdams centrum voor Theater en heeft daar jarenlang gewerkt.

Hij werkt 31 jaar in het onderwijs en bedrijfsleven als docent / trainer / coach.


De leerlingen zijn veelal jongeren uit het speciaal onderwijs met problemen en/of leermoeilijkheden uit verschillende culturen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. 

De manier van lesgeven wijkt af van reguliere methodieken. René werkt vanuit de belevingswereld van de jongeren en zet theater als middel in. Daarnaast zet hij zichzelf in als acteur bij rollenspellen om de leerlingen sociale vaardigheden aan te leren. Ook voor de aanpak van emotionele problematiek blijkt theater als middel bijzonder geschikt.


Daarnaast ontwikkelt hij praktisch lesmateriaal. Deze materialen zijn uitvoerig gemonitord op effectiviteit in het speciaal- en voortgezet onderwijs.


René werkt laagdrempelig, met veel humor en spelplezier. Dit zijn de voorwaarden die gecreëerd worden in de eerste lessen zodat er een veilige en harmonieuze werksfeer ontstaat. Hij zet theater in om jongeren inzicht te geven in hun eigen mogelijkheden en beperkingen wat betreft sociale vaardigheden. Vooral sociaal en verbaal zwakkere jongeren profiteren van deze aanpak.


Theater is een goed middel om sociale vaardigheden aan te leren. Doordat de leerlingen bepaalde situaties naspelen, ervaren zij hoe hun actie een reactie veroorzaakt. Tieners leren zo met dagelijkse situaties om te gaan, voelen zich zekerder in de omgang en worden weerbaar.


Door kordaat in te spelen op actuele ontwikkelingen in de wereld en de nabije omgeving, worden onderwerpen behandeld die op dat moment leven onder jongeren. Deze manier van werken maakt dat de lesstof blijft hangen terwijl de leerlingen een beeld hebben van wat er gebeurt in de wereld en hoe zij zelf  een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.


Een belangrijk kenmerk van deze aanpak is dat veel verschillende type leerlingen in één groep geboeid zijn door deze lessen. Niveauverschillen onder de leerlingen zijn praktisch onzichtbaar of vervagen.